ประกาศสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการรับสมัครบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

Onepage สหกรณ์

วารสารรายเดือน

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์รายปี

ข่าวสารสมาคมฌาปนกิจ

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 41

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682