ข่าวสาร 

โปรเงินฝากสหกรณ์

วีดีโอสหกรณ์

ช่องทางใหม่

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 42

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

ธนาคาร สาขา บัญชีเลขที่
กรุงไทย สกลนคร 4121188012
กรุงเทพ สกลนคร 3164437422
ธกส. สกลนคร 010372424711
ออมสิน ถ.ประชาราษฎร์ 054990732171
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานนวัตกรรมเจ้าหน้าที่ ปี 2566

1.แจ้งปัญหาการใช้งานระบบแบบออนไลน์ (ผลงานผ่าย IT)
2.ระบบขอสวัสดิการออนไลน์
3.ระบบอนุมัติเงินกู้ออนไลน์
4.ระบบเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์
5.ระบบสำรวจฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์
6.แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์
7.ระบบการจัดเก็บเอกสาร
8.ตรวจสอบวิเคราะห์สินเชื่อ ตามนโยบาย 5 Cs