ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0813800887

นางสุภาดา ตามัย

นางสุภาดา ตามัย
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0818286826

นางสาวสุทัชชา วิทยพาณิชกร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โทร.0872160874

นางดวงรัตน์ ดาบพลอ่อน

นางดวงรัตน์ ดาบพลอ่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์