ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ “เทศกาลเดือนแห่งความรัก”
พิมพ์ อีเมล รายละเอียด หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ 07 มีนาคม 2562
       ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลพิเศษ “เทศกาลเดือนแห่งความรัก”
ในโครงการรณรงค์เงินออม “เทศกาลเดือนแห่งความรัก”
ระว่างวันที่ 1- 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 200 บาท ดังนี้
โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน