ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2528
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท: สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  • ปริญญาตรี: วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ 4 ปี (สายเขียนโปรแกรม)
ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์
  • หัวหน้ากลุ่มงานสงเสริมกิจการสหกรณ์ ด้าน IT ทะเบียน สวัสดิการ  ถึง บัจุบัน
  • ทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  ด้าน IT 8  ปี
  • ทำงานศูนย์ CUP เมืองสกลนคร ด้าน IT โปรแกรม  รายงาน  2 ปี
  • ทำงานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสกลนคร  ด้าน IT ดูแลโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม  4 ปี
  • ทำงานโรงพยาบาลสกลนคร พนักงานเภสัช จัดยา  คีย์ข้อมูล  2 ปี
  • ทำงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แห่งหนึง ประสบการณ์  2 ปี 

ประวัติการทำงาน  เรือง ย่อ

เริ่มเข้ามาทำงานที่สหกรณ์แห่งนี้เพราะมีพี่ชายคนหนึ่งชวนให้ผมมาทำงานด้วยกันไม่เพราะ พี่กับแฟนจะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว  เห็นผมเป็นคนขยันมีความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและเป็นน้องชายที่ไวใจได้..แต่พี่ก็บอกว่าให้ไปลองสอบดูว่าจะได้ หรือไม่ได้ เพราะพี่ไม่มีเส้นสาย

**ตัดสินใจอยู่นานจนวันสุดท้ายของการรับสมัครผมเลิกงานที่โรงพยาบาล 16.30 น   แวะมาสมัครเป็นคนสุดท้าย สหกรณ์ เลือกคนสุดท้ายเปิดเลขสมาชิกให้แล้วออกใบเสร็จรับเงิน  2111      สอบได้  1   จากทั้งหมด 30 กว่าคน      ***ต้องตัดสินใจหนักมาก***

          การตัดสินใจครั้งใหญ่ของผมเพราะผมคือคนที่อยู่ในลำดับต้นๆ ที่จะได้บรรจุ ตำแหน่งสูงสุดของอาชีพคือ รับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร   ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ CUP เมืองสกลนครดูและ รพ.สต.28 แห่ง ทั้งอำเภอเมือง  Adminอำเภอเมือง ส่ง 43 แฟ้มไฟร์ให้จังหวัดทุกเดือนงานเด่น   1.เรียกเก็บค่าตรวจเล็บและโคสโรคต่างๆ 10 กว่าล้าน  2.ทำระบบ p4p และพลักดันให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใช้ระบบสอนการใช้เจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง 1,000 คน เพื่อจะได้มีหลักฐานในการเบิกเงิน 10 กว่าล้านออกมาจ่ายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้  (ประสบความสำเร็จ) ทุกคน ได้เงิน  มากน้อยตามสัดส่วนที่ควรจะได้รับ

ตัดสินใจออกเพื่อหาความเจริญก้าวหน้าที่ใหม่ เพราะเงินเดือนที่ใหม่สูงกว่าที่เดิม ***ที่เดิมทำงานมากผลงานมาก แต่เงินเดือนน้อย**

ผมมาทำงานต่อจากพี่(ตำแหน่งหัวหน้าธุรการ)คือแฟนพี่ชายที่ไปชวนผมมาทำงานด้วย พี่เหมือนอาจารย์คนแรกที่สอนให้ผมรู้ระบบสหกรณ์พี่ได้มีเวลาสอนผม 1 เดือนก่อนพี่เข้าจะลาออก  แรกๆผมก็ไม่รู้ระบบหลอก  ทำผิด ทำถูก เกือบทุกวัน  จนทุกคนมองว่าผมไม่ไหว  มีการประเมิน 3 เดือน  ผมก็รู้ตัวดีว่าคงไม่ผ่านแน่ๆ เพื่อนที่เข้าทำงานพร้อมกัน 4 คน ก็ให้กำลังใจผม บอกว่าผมอ่อนที่สุด ใน 4 คนเข้าใหม่ให้ตั้งใจทำ ให้ลืมหัวโขนที่เดิม ทำที่นี้ให้เริ่มใหม่  ****ยังมีอาจารย์โปรแกรมเมอร์อีกท่านที่เป็นทั่งอาจารย์และผู้มีพระคุณสั่งสอนผมทุกเรื่องทั่งงานและการใช้ชีวิต*****

****วาสนาได้มาผมเจอกัน ชอบทำบุญเหมือนกันชอบไปวัด หาเกจิอาจารย์ดังๆ  ถวายของ  ไปทุกอาทิตย์ที่เจอกัน***

ยุคที่ 1  ของโปรแกรมสหกรณ์

เริ่มต้นจากระบบปฏิบัติการ dos  ถูกพัฒนามาเป็น  foxpro 7   ใช้  windows xp   ระบบสหกรณ์ถูกแยกเป็น   2   ส่วน  คือ  1.ระบบสหกรณ์สามัญ 2.ระบบสหกรณ์สมทบ    เวลาจะประมวลผล ก็ต้องทำ 2 รอบ    จะปันผลก็ 2 รอบ  รหัสสมาชิกก็มี 4 หลัก  สมทบก็มี  ส นำหน้าผมเลยคิดใหม่ คือรวมโปรแกรม   เอามารวมกันโดยแยกกันโดย  ใช้เลขสมาชิก  สามัญให้ใช้หน่วย 101-199   สมาชิกสมทบให้ใช้ 201-299  ทุกกิจกรรม ประมวลผล   ปันผล ดึงรายงาน ก็ทำแค่ 1 ครั้ง  ลดความช้ำช่อนลง

***ศึกษาระบบและเริ่มทำคู่มือเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในทุกๆระบบ*****

ยุคที่ 2  ของโปรแกรมสหกรณ์

อาจารย์โปรแกรมเมอร์เริ่มเห็นแววและ อยู่ในช่วงระบบ Windows Xp กำลังจะถูกยกเลิก ผมและอาจารย์มองเห็นอนาคตที่จะเกิดเลยพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ทำงานได้ในระบบ Windows  10  และเพิ่มฟังชันต่างๆใหม่ๆเข้ามาพร้อมระบบสหกรณ์สามารถใช้ได้ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows  10  และมีระบบตรวจล่องลอยการใช้โปรแกรม และโปรแกรมเสริมอีก 28 ระบบ

และเริ่มศึกษาระบบเว็บออนไลน์

***เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเริ่มศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ  ทำคู่มือเพิ่มเติม+ทำโฟร์ชาร์ตระบบการทำงาน******

ยุคที่ 3  ของโปรแกรมสหกรณ์  (ยุคสหกรณ์ดิจิตอล 4.0)

   พัฒนาสู้ระบบ Web 100% ทำเว็บสหกรณ์ใหม่ครบวงจร  ระบบสมาชิกออนไลน์  ระบบกู้สามัญออนไลน์ ระบบกู้พิเศษออนไลน์  ระบบกู้เอนกประสงค์ออนไลน์ ระบบกู้ฉุกเฉินออนไลน์  ระบบแจ้งโอนเงินออนไลน์  ระบบรับ-ส่งเอกสารออนไลน์  ระบบประเมิน 5CS  ระบบสอบทานหุ้นหนี้ครึ่งปี  ระบบขอทุนการศึกษาบุตรออนไลน์

ใช้ Server ใหม่ ระบบสหกรณ์หลักเสถียรขึ้นมาก  ตั้งงบประมาณชื้ออุปกรณ์คอมใหม่ ลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น รับเจ้าหน้าที่คอมเพิ่ม

พัฒนาระบบเสริม   12  ระบบ  ดูแลระบบหลักให้ดียิ่งขึ้น  28 ระบบหลัก   และ เริ่มศึกษาการทำแอพพิเคชั่น  APP มือถือ

****วิเคราะห์ระบบวางโครงสร้างให้เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทำคู่มือเพิ่มเติม+ทำโฟร์ชาร์ตระบบการทำงาน และศึกษาการทำแอฟ*****

ยุคที่ 4  ของโปรแกรมสหกรณ์  (………………) ปี 2566

          พัฒนาสู่ระบบ application  โมบาบเว็บแอพ ทำทุกระบบลงในมือถือระบบต่างๆใช้งานผ่านระบบออนไลน์ 100%

 

นายเทวิน โคตรธรรม

(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์)