ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 7/2564
โดย นายมานิตย์ ไชยพะยวน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมัย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

ประกาศสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

ข่าวฌาปนกิจสหกรณ์

ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝาก

เงินฝากเกษียณสุข

Onepage สหกรณ์

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการสหกรณ์

ดร.ธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

 

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้สามัญ                      5.60 %
  • เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  5.60 %
  • เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM           5.60 %
  • เงินกู้พิเศษ                       5.60 %

ปันผลและเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ.              ปันผล             เฉลี่ยคืน

2563                5.60 %           12.00 %

2562                5.60 %            11.00 %

2561                5.60 %            11.00 %

2560                5.50 %            10.50 %

2559                5.50 %             6.00 %