ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จัดประชุมคณะกรรม การอำนวยการ ชุดที่ 40 ครั้งที่8/2564โดย นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยนางนิลุบล เทพล ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก่อบุญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 

ประกาศสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

วีดีโอสหกรณ์

ข่าวฌาปนกิจสหกรณ์

ข่าวสารเกี่ยวกับเงินฝาก

เงินฝากเกษียณสุข

OnePage สหกรณ์

รายงานประจำปี

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายธานี ก่อบุญ

ประธานกรรมการ ชุดที่ 40

 

นางนิลุบล    เทพล
ผู้จัดการ
089-940-2682

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้สามัญ                      5.60 %
  • เงินกู้สามัญเอนกประสงค์  5.60 %
  • เงินกู้ฉุกเฉิน / ATM           5.60 %
  • เงินกู้พิเศษ                       5.60 %

ปันผลและเฉลี่ยคืน

ปี พ.ศ.              ปันผล             เฉลี่ยคืน

2563                5.60 %           12.00 %

2562                5.60 %            11.00 %

2561                5.60 %            11.00 %

2560                5.50 %            10.50 %

2559                5.50 %             6.00 %